کامران کاظمی kamran kazemi

کد عضویت: ۱۴۰۲-۳۰۰-M

رشته تحصیلی : مهندسی صنایع مدیریت و سیستم وبهره وری

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : مدیریت زمان

ایمیل : kamran.kazemi762@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد