ملیحه سالاری malihe salari

کد عضویت: ۱۴۰۲-۳۱۸-M

رشته تحصیلی : مهندسی صنایع- بهره وری سیتمها

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : مدیریت چابک

ایمیل : malihe_salari@yahoo.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد