مسعود عظیم پور masoud azimpour

کد عضویت: ۱۴۰۰-۱۳۰-M

رشته تحصیلی : عمران گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : مدیریت تغییر و ادعا

موبایل : 09144433621

ایمیل : masoudazim93@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد