مسعود تدین طهماسبی masoud tadayyontahmassebi

کد عضویت: ۱۳۸۷-۲۰۱-M

رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

مقطع تحصیلی : ارشد

حوزه های تخصصی : تضمین کیفیت

ایمیل : Tadayon.masoud@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد