مهدی یزدانی mehdi Yazdani

کد عضویت: ۱۳۹۶-۲۳۸-M

رشته تحصیلی : مدیریت پروژه و ساخت

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : مدیریت پروژه

ایمیل : yazdani_552@yahoo.com

افتخارات حضور در انجمن :

دوره چالش هاي سنجش عملكرد در پروژه هاي EPC level

دوره مهارت و دانش مهندسی هزینه level

دوره کاربرد هوش مصنوعی AL در مدیریت پروژه level

معرفی استاندارد پایداری p5 و گواهینامه GPM-b level

رویکرد حقوقی مدیریت محدوده در پروژهای ساخت level

افزایش عملکرد در زندگی شخصی و محیط کار level

گواهی حضور سومین گردهمایی بین المللی جوانان مدیریت پروژه با محور توسعه پایدار level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد