نوید سلیمانی نجف آباد navid soleimani najafabad

کد عضویت: ۱۴۰۲-۲۵۶-M

رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : سیستم ها و روش ها

ایمیل : navidsoleimani20@yahoo.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد