سعید رمضانی saeed ramezani

کد عضویت: ۱۴۰۲-۲۲۵-M

رشته تحصیلی : مدیریت سیستم

مقطع تحصیلی : دکتری

حوزه های تخصصی : سیستم ها و روش ها

ایمیل : ramezani14@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد