سحر خواجه سعیدی sahar khajesaeedi

کد عضویت: ۱۴۰۲-۲۷۶-M

رشته تحصیلی : مهندسی صنایع

مقطع تحصیلی : دکتری

حوزه های تخصصی : مدیریت زمان

ایمیل : sahar.khajesaeedi73@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد