وحید آزادمنش vahid azadmansh

کد عضویت: ۹۰-۲۰۹

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : کارشناسی ارشدMBA

مقطع تحصیلی : ارشدMBA

حوزه های تخصصی : مدیریت پروژه و مدیریت پورتفولیو

موبایل : 09121887242

ایمیل : vazadmanesh@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

تقدیرنامه های اولین گردهمایی اساتید، مدیران و دانشجویان level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد