جایزه ملی پژوهش برتر مدیریت پروژه

جایزه ملی پژوهش برتر مدیریت پروژه


همراه با اهدای تندیس جایزه ملی پژوهش برتر مدیریت پروژه و هدایای ارزنده برای نفرات برگزیده


اهداف:
1 . شناسایی و تجلیل از پژوهش­گران برتر مراکز پژوهش و فناوري حوزه مدیریت پروژه در راستاي ارتقاء و نهادینه سازی امر پژوهش در مدیریت پروژه
2 . کمک به هدایت و جهت ­گیري فعالیت ­هاي پژوهشی در راستاي به­ منظور شناسایی و رفع نیازها و مشکلات صنعت در حوزه مدیریت پروژه.

الزامات شرکت در رقابت:
1 . پژوهش­گران می­ توانند از موسسات آموزش عالی و دانشگاه‏ها، سایر مؤسسات تحقیقاتی یا صنعتی باشند. از تاریخ تکمیل پژوهش نباید بیش از 3 سال گذشته باشد.
2 . جوایز در دو دسته «پژوهش صنعتی» و «پژوهش دانشگاهی» ارائه می ‏شود. جایزه دسته پژوهش دانشگاهی شامل رساله یا پایان‏ نامه با عنوان «جایزه ملی پژوهش دانشگاهی برتر مدیریت پروژه » و جایزه دسته پژوهش صنعتی با عنوان «جایزه ملی پژوهش صنعتی برتر مدیریت پروژه» اعطا می‌شود. هر پژوهش حداکثر می­ تواند در یک دسته جایزه شرکت نماید.
3 . پژوهش­گران سایر رشته­ هاي تحصیلی علاوه بر رشته مدیریت پروژه، در صورتی‏که پژوهش ایشان در زمینه‏ های مربوط به مدیریت پروژه باشد می­ توانند در رقابت برای دریافت جایزه شرکت کنند.
4 . پروژه تحقیقاتی صنعتی می ­بایست حداقل شش ماه به طول کشیده و در تاریخ ثبت ­نام تکمیل شده باشد.

نحوه برگزاری
برای داوری، ارزیابی و امتیازدهی بهتر به پژوهش ­ها و هم‏چنین، ایجاد فرصتی برای سایر علاقمندان به شنیدن نتایج پژوهشی شرکت کنندگان، برنامه جایزه پژوهش به صورت یک رقابت چند مرحله‌‏ای تدوین شده است. بدین منظور، نشست‏هایی مجازی برگزار خواهد شد و در هر نشست تعدادی از شرکت کنندگان با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت و برگزیده (یا تعدادی از برگزیدگان) هر نشست به مرحله بعدی رقابت راه خواهد یافت. جزئیات نحوه رقابت‏ها در آینده اعلام خواهد شد.

هزینه ثبت نام

ردیف اعضای غیر عضو اعضای عضو انجمن
1 پژوهش دانشگاهی 250،000 تومان 100،000 تومان
2 پژوهش صنعتی 2،500،000 تومان 1،000،000 تومان

30 درصد تخفیف ویژه ثبت نام تا پایان شهریور ماه


زمان برگزاری و اعطای جوایز
پاییز 1400

مهلت ثبت ­نام
شروع ثبت نام: 1 اردیبهشت 1400
آخرین مهلت ارسال درخواست: 31 شهریور 1400

نحوه ثبت ­نام
ارسال مدارک و ضمائم مورد نیاز به آدرس ایمیل: research-award@ipma.ir (برای ارسال ایمیل سریع بر روی آدرس ایمیل کلیک کنید)

پرداخت هزینه ثبت نام به شماره کارت 5859837001856489 به نام انجمن مدیریت پروژه ایران نزد بانک تجارت و ارسال رسید پرداخت به صورت جداگانه به دبیرخانه انجمن به آدرس info@ipma.ir
مدارک ثبت­ نام
مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در جایزه پژوهش برتر شامل 11 بند بوده که ضروري است کلیه اطلاعات مورد نیاز با دقت و در مجموع حداکثر 3000 کلمه توسط متقاضی/متقاضیان پژوهش تکمیل و به آدرس ایمیل جایزه پژوهش برتر ارسال شود.
1 . مشخصات پژوهش­گر اصلی:
مشخصات اصلی و نحوه ارتباط با رهبر تیم پژوهش و همچنین نام دیگر اعضاي تیم قید می ­شود.
2 . اطلاعات تحصیلی متقاضی:
مشخصات مربوط به رشته و مقطع تحصیلات دانشگاهی پژوهش­گر تکمیل می ­شود.
3 . سابقه اشتغال و فعالیت ­هاي علمی – پژوهشی:
در این قسمت، سوابق حرفه ­اي و علمی پژوهشی متقاضی که در آن حضور موثر داشته است ذکر می‌شود.
4 . معرفی پژوهش:
این ماده مربوط به مشخصات اصلی پژوهش شامل: عنوان، نوع(کاربردی، بنیادي، توسعه­اي)، تاریخ تصویب، مرجع تصویب، چکیده، تاریخ پایان پروژه و نام حامی پژوهش (درصورت وجود) نوشته می ­شود.
5 . هدف از پژوهش:
تبیین دقیق و روشن مسئله ­اي که انگیزه­ي اصلی نگارش و اجراي طرح پژوهشی بوده است.
6 . اصالت و نوآوري پژوهش:
یک پژوهش اصیل نباید تکرار یافته ­هاي دیگران باشد. به ­طور معمول یک پژوهش اصیل بیان یک ایده تازه است به نحوي که قبلاً انجام نشده باشد. استنتاج از ایده­ هاي دیگران از زاوی ه­اي نو، اجراي یک تحقیق در یک کشور براي اولین بار، استفاده از تکنیک­هاي موجود براي منظوري تازه، گذر از مرزهاي روش­شناسی، گذر از مرزهاي دانش از طریق نظریه‌پردازي و یا استمرار یک کار اصیل دیگر مصادیقی از اصالت و نوآوري پژوهش محسوب می­شوند.
7 . تئوري و مبانی نظري پژوهش:
ادبیات تحقیق یا مبانی نظري، به تشریح مفاهیم، تعاریف و تاریخچه موضوع تحقیق می­ پردازد. نویسنده مقاله باید بر ادبیات تحقیق مسلط بوده و مبانی نظري موضوع تحقیق خود را به ­طور مختصر ولی کاربردي بیان نماید. مبانی نظري تحقیق باید با استناد و ارجاع علمی آورده شود.
8 . ارتباط عملی (میزان کاربردي بودن پژوهش):
هدف تحقیقات کاربردي توسعه دانش کاربردي در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردي به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می ­شود و به دنبال حل مشکلاتی هستند که در محیط واقعی وجود دارند.
9 . شفافیت و حرفه ­اي بودن روند پژوهش:
خوانندگان گزارش ­ها و مقاله­ هاي پژوهشی باید به روشنی بدانند که محقق چه مسیري را طی کرده و چگونه به این نتایج دست یافته است. این مسیر می ­بایست به گونه ­اي باشد که تضمین ­کنندة روایی و پایایی(اعتبار) یافته ­ها و نتایج تحقیق باشد.
10 . مدیریت و سازماندهی به ­عنوان یک پروژه پژوهشی:
لازم است مشخص شود مراحل مختلف پژوهش چگونه برنامه‌ریزي، سازماندهی، اجرا و کنترل شده­ اند و نحوه مدیریت منابع تحقیق (زمان، هزینه، منابع انسانی و...) به چه شکل بوده است.
11 . دستاوردهاي پژوهش
دستاوردهاي هر پژوهش به ­طور معمول در قالب یک گزارش، کتاب، مقاله، سمینار و غیره ارائه می ­شود. هر کدام از دستاوردها بر اساس معیارهاي مشخص به لحاظ ساختاري و کیفیت محتوا قابل ارزیابی است.

ضمائم ارسالی مورد نیاز
رسید پرداخت هزینه ثبت نام
ارائه مستندات کامل مربوط به هر یک از فعالیت ­ها به شرح ذیل الزامی می­ باشد:
• مستندات و مدارك مربوط به انتشارات مستخرج از پژوهش
• رزومه خلاصه پژوهش­گران
• گواهی مرجع تصویب (براي پژوهش ­هاي صنعتی باید قرارداد پژوهش یا پروپزال تصویب شده پژوهش ارسال شود.)
• موافقت­ نامه رسمی سازمان تصویب­ کننده پژوهش برای حضور در فرآیند جایزه پژوهش برتر