[دوشنبه, 29 شهریور 0 ]

انتخابات بازرسان انجمن برگزار شد

ادامه مطلب
[دوشنبه, 29 شهریور 0 ]

گزارش رئیس هیات مدیره انجمن در مجمع عمومی

ادامه مطلب
[یکشنبه, 28 شهریور 0 ]

هفدهمین مجمع عمومی انجمن برگزار شد

ادامه مطلب
[یکشنبه, 28 شهریور 0 ]

تشریح اقدامات دور دهم جایزه ملی مدیریت پروژه در گفت‌وگو با دکتر آرنوش شاکری

ادامه مطلب
[پنجشنبه, 25 شهریور 0 ]

کسب مقام سوم نماینده ایران در مسابقه بین المللی قهرمانی مدیریت پروژه (IPMC 2021)

ادامه مطلب
[یکشنبه, 21 شهریور 0 ]

حمایت انجمن مدیریت پروژه از اعضای خود در انتخابات هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان

ادامه مطلب
[شنبه, 20 شهریور 0 ]

جلسه طوفان فکری (رایگان)

ادامه مطلب
[شنبه, 20 شهریور 0 ]

همکاری‌ها و تعاملات جدید در دستور کار کمیته ارتباط با صنعت

ادامه مطلب
[شنبه, 20 شهریور 0 ]

توضیحات دکتر حسین رادمهر پیرامون اهداف و برنامه‌های کمیته برنامه‌ریزی و تأمین مالی

ادامه مطلب
[چهارشنبه, 17 شهریور 0 ]

برنامه استراتژیک انجمن در مجمع عمومی ارائه می‌شود

ادامه مطلب
[دوشنبه, 15 شهریور 0 ]

تبریک به گواهینامه ‎داران جدید مرکز ارزیابی و صدور گواهینامه

ادامه مطلب
[یکشنبه, 07 شهریور 0 ]

آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی ساليانه (نوبت دوم)

ادامه مطلب
[یکشنبه, 07 شهریور 0 ]

اولین رویداد «مدیریت دانش شبکه اعضای جوان» مختص همایش ها و مسابقات برگزار شد. 

ادامه مطلب
[شنبه, 06 شهریور 0 ]

ارزیابی متقاضیان گواهینامه مشاوران، مربیان و آموزش دهندگان

ادامه مطلب
[چهارشنبه, 03 شهریور 0 ]

کمیته پژوهش و توسعه: پژوهش نامه مدیریت پروژه تابستان 1400

ادامه مطلب