آخرین رویدادها

شروع ثبت نام : ۱۳۹۹-۰۴-۰۷

تاریخ برگزاری : ۱۳۹۹-۰۴-۱۸

غکس رویداد

رویکرد حقوقی مدیریت محدوده در پروژه های ساخت ( احداث)

روش های تعریف محدوده و یا تبیین معوض ( موضوع قرار داد)

شروع ثبت نام : ۱۳۹۹-۰۳-۲۷

تاریخ برگزاری : ۱۳۹۹-۰۳-۲۹

غکس رویداد

کمیته آموزش انجمن مدیریت پروژه ایران برگزار میکند

وبینارهای نیمسال اول انجمن مدیریت پروژه ایران

شروع ثبت نام : ۱۳۹۹-۰۳-۲۷

تاریخ برگزاری : ۱۳۹۹-۰۴-۰۴

غکس رویداد

معرفی استاندارد پایداری در مدیریت پروژه p5 و گواهیناهه GPM-b

پیشینه و مفهوم پایداری در مدیریت پروژه

آخرین خبرها

از انجمن بیشتر بدانید

[چهارشنبه, 11 تیر 99 ]

آگهی برگزاری مجمع عمومی (نوبت اول)

ادامه مطلب
[دوشنبه, 26 خرداد 99 ]

انتصاب رئیس جدید "کمیته صدور گواهینامه های حرفه ای مشاور (PMC, PPMC)"

ادامه مطلب
[یکشنبه, 25 خرداد 99 ]

پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

ادامه مطلب

6

گواهینامه سطح A

14

گواهینامه سطح B

34

گواهینامه سطح C

623

گواهینامه سطح D