آخرین رویدادها

شروع ثبت نام : ۱۳۹۹-۰۵-۲۲

تاریخ برگزاری : ۱۳۹۹-۰۵-۲۹

غکس رویداد

افزایش عملکرد در زندگی شخصی ومحیط کار پروژه ای

چگونه هفته خود را به ده روز تبدیل کنیم

شروع ثبت نام : ۱۳۹۹-۰۵-۰۶

تاریخ برگزاری : ۱۳۹۹-۰۵-۱۵

غکس رویداد

ضرورت آگاهی مدیران پروژه از مفاهیم استارت آپ ها

آشنایی با مفهوم استارت آپ

شروع ثبت نام : ۱۳۹۹-۰۴-۱۰

تاریخ برگزاری : ۱۳۹۹-۰۴-۳۱

غکس رویداد

رویکرد حقوقی مدیریت محدوده در پروژه های ساخت ( احداث)

روش های تعریف محدوده و یا تبیین معوض ( موضوع قرار داد)

آخرین خبرها

از انجمن بیشتر بدانید

[سه شنبه, 14 مرداد 99 ]

آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی ساليانه (نوبت دوم)

ادامه مطلب
[پنجشنبه, 19 تیر 99 ]

درگذشت جناب آقای دکتر مجتبی حسینعلی پور

ادامه مطلب
[چهارشنبه, 11 تیر 99 ]

آگهی برگزاری مجمع عمومی (نوبت اول)

ادامه مطلب

6

گواهینامه سطح A

14

گواهینامه سطح B

34

گواهینامه سطح C

576

گواهینامه سطح D