جلسه طوفان فکری

نحوه توانمند سازی کار تیمی با رویکرد استارتاپی...

شرکت در رویداد
دوره تربیت ارزیاب جایزه ملی پروژه بر مبنای استاندارد PEB ویژه متقاضیان واجد شرایط

دوره تربیت ارزیاب جایزه ملی پروژه بر مبنای استاندارد PEB ویژه متقاضیان واجد شرایط...

شرکت در رویداد
دوره تربیت ارزیاب جایزه ملی مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد PEB ویژه ارزیابان مدل PEM

دوره تربیت ارزیاب جایزه ملی مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد PEB ویژه ارزیابان مدل PEM...

شرکت در رویداد
اصلاحیه : مجموعه لایو های اینستاگرامی با محوریت مدیریت پروژه چابک

مجموعه لایو های اینستاگرامی با محوریت مدیریت پروژه چابک...

شرکت در رویداد
دوره آموزشی آنلاین برنامه ریزی و مدیریت تدارکات در پروژه های EPC نفت، گاز و پتروشیمی

دوره آموزشی آنلاین برنامه ریزی و مدیریت تدارکات در پروژه های EPC نفت، گاز و پتروشیمی...

شرکت در رویداد
مجموعه لایو های اینستاگرامی با محوریت مدیریت پروژه چابک

مجموعه لایو های اینستاگرامی با محوریت مدیریت پروژه چابک...

شرکت در رویداد
وبینار رایگان با موضوع: آموزش ترلو (Trello)

آموزش ترلو (Trello)...

شرکت در رویداد
فراخوان دوره اظهارنامه نویسی

شرکت در رویداد
شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

فراخوان تجارب برتر شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه...

شرکت در رویداد
داستان زندگی پژوهشی مصطفی تاجیک از ایران تا آمریکا

از سلسله نشست های کمیته پژوهش با همکاری کمیته ورکشاپ شاخه جوانان - سفرنامه پژوهشی_ق...

شرکت در رویداد
تجربه استقرار سیستم EDMS در شرکت‌های پروژه محور

جلسه هم‌اندیشی کارگروه PMIS...

شرکت در رویداد
برگزاری تدکس

برگزاری تدکس دانشگاه تهران با شعار لحظات ملموس در ۸ اسفندماه...

شرکت در رویداد
مهارت‌های ارتباطی مؤثر در فضای مجازی

شرکت در رویداد
مجموعه لایو های اینستاگرامی با محوریت مدیریت پروژه چابک

....

شرکت در رویداد
برنامه زمان بندی در پروژه هاو مشکلات ناشی از عدم توجه به آن

جلسه طوفان فکری...

شرکت در رویداد