سمینار پیاده سازی ERP II در مگا پروژه ها

کمیته ورکشاپ شبکه اعضای جوان انجمن مدیریت پروژه ایران برگزار میکند: سمینار پیاده س...

شرکت در رویداد
ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در ﺗﻮﺳﻌﻪ و پایداری ﭘﺮوژە ها

ارتقاء مهارت های توسعه فردی در ارتباط با توسعه و پایداری پروژه هاه...

شرکت در رویداد
یلدای مدیریت پروژه، چهارمین گردهمایی جوانان مدیریت پروژه ایران

شرکت در رویداد
سندرم ھای سازمانی با محوريت سرمايه انسانی

ارتقا مھارت ھای شناخت آسيب ھا و سندروم ھای سازمانی با تمرکز بر سرمايه انسانی...

شرکت در رویداد
از مديريت پروژه تا استارت آپ

شرکت در رویداد
آشنایی با گواهینامه های مشاوران، مربیان و آموزش دهندگان (IPMA CCT)

شرکت در رویداد
ارتباطات مؤثر در پروژه

دومین جلسه کلینیک مدیریت پروژه...

شرکت در رویداد
دوره جامع مذاکره، قرارداد، مدیریت ادعا وحل و فصل اختلافات در پروژه های صنعتی و عمرانی

شرکت در رویداد
سمینار ارائه تجارب پیاده سازی مدیریت دانش

کارگروه مدیریت دانش انجمن مدیریت پروژه ایران برگزار می کند: سمینار ارائه تجارب پیا...

شرکت در رویداد
هوشمند سازی مدیریت پروژه

ساخت داشبوردهای مدیریتی با Microsoft Power BI...

شرکت در رویداد
سلامت تن و روان در شرکت های پروژه محور

سلامت تن و روان در شرکت های پروژه محور...

شرکت در رویداد
شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

فراخوان تجارب برتر 24 و 25 بهمن ماه 1400 مرکز همایش های بین المللی رازی...

شرکت در رویداد
جلسه طوفان فکری

جلسه طوفان فکری «توانمند سازي كار تيمي، با نگاهی به تجارب بین المللی »...

شرکت در رویداد
وبینار اصول رفتاری و اخلاق حرفه ای در ارزیابی

اصول رفتاری و اخلاق حرفه ای...

شرکت در رویداد
بایدها و نبایدهای دفتر مدیریت پروژه (PMO)

نخستین جلسه کلینیک مدیریت پروژه...

شرکت در رویداد