جلسه هم اندیشی کارگروه PMIS

مدیریت پروژه چابک با ابزارهای کانبان بورد...

شرکت در رویداد
اولین دوره مسابقه NIeCCo

اولین دوره مسابقه ملی نیکو توسط شبکه اعضای جوان انجمن مدیریت پروژه ایران برگزار خو...

شرکت در رویداد
کارشناس حرفه‌ای برنامه‌ریزی پروژه های نفت، گاز

شرکت در رویداد
مدیریت بر خویشتن مقدمه ای برمدیریت موفق

وبینار رایگان کارگروه زنان در انجمن مدیریت پروژه...

شرکت در رویداد
تست - فاقد اعتبار / سومین گردهمایی بین المللی جوانان مدیریت پروژه

گردهمایی در دو روز (26 و 27 آذر) به صورت آنلاین برگزار خواهد شد و محور اصلی سخنرانی ها،...

شرکت در رویداد
افزایش عملکرد در زندگی شخصی ومحیط کار پروژه ای

چگونه هفته خود را به ده روز تبدیل کنیم...

شرکت در رویداد
ضرورت آگاهی مدیران پروژه از مفاهیم استارت آپ ها

آشنایی با مفهوم استارت آپ...

شرکت در رویداد
رویکرد حقوقی مدیریت محدوده در پروژه های ساخت ( احداث)

روش های تعریف محدوده و یا تبیین معوض ( موضوع قرار داد)...

شرکت در رویداد
کمیته آموزش انجمن مدیریت پروژه ایران برگزار میکند

وبینارهای نیمسال اول انجمن مدیریت پروژه ایران...

شرکت در رویداد
معرفی استاندارد پایداری در مدیریت پروژه p5 و گواهیناهه GPM-b

پیشینه و مفهوم پایداری در مدیریت پروژه...

شرکت در رویداد
معرفي گواهينامه مديريت پروژه سازماني دلتا- Delta 2019

مدل مرجع IPMA براي ارزيابي توانمندي هاي سازماني مديريت پروژه، طرح و پورتفوليو...

شرکت در رویداد