هوش مصنوعی عمومی و رهبری شرکت های پروژه محور و مدیریت مگا پروژه ها (مجازی)

شرکت در رویداد
هوشمند سازی مدیریت پروژه

ساخت داشبوردهای مدیریتی با Microsoft Power BI...

شرکت در رویداد
سلامت تن و روان در شرکت های پروژه محور

سلامت تن و روان در شرکت های پروژه محور...

شرکت در رویداد
شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

فراخوان تجارب برتر 24 و 25 بهمن ماه 1400 مرکز همایش های بین المللی رازی...

شرکت در رویداد
جلسه طوفان فکری

جلسه طوفان فکری «توانمند سازي كار تيمي، با نگاهی به تجارب بین المللی »...

شرکت در رویداد
وبینار اصول رفتاری و اخلاق حرفه ای در ارزیابی

اصول رفتاری و اخلاق حرفه ای...

شرکت در رویداد
بایدها و نبایدهای دفتر مدیریت پروژه (PMO)

نخستین جلسه کلینیک مدیریت پروژه...

شرکت در رویداد
جلسه طوفان فکری

نحوه توانمند سازی کار تیمی با رویکرد استارتاپی...

شرکت در رویداد
دوره تربیت ارزیاب جایزه ملی پروژه بر مبنای استاندارد PEB ویژه متقاضیان واجد شرایط

دوره تربیت ارزیاب جایزه ملی پروژه بر مبنای استاندارد PEB ویژه متقاضیان واجد شرایط...

شرکت در رویداد
دوره تربیت ارزیاب جایزه ملی مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد PEB ویژه ارزیابان مدل PEM

دوره تربیت ارزیاب جایزه ملی مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد PEB ویژه ارزیابان مدل PEM...

شرکت در رویداد
اصلاحیه : مجموعه لایو های اینستاگرامی با محوریت مدیریت پروژه چابک

مجموعه لایو های اینستاگرامی با محوریت مدیریت پروژه چابک...

شرکت در رویداد
دوره آموزشی آنلاین برنامه ریزی و مدیریت تدارکات در پروژه های EPC نفت، گاز و پتروشیمی

دوره آموزشی آنلاین برنامه ریزی و مدیریت تدارکات در پروژه های EPC نفت، گاز و پتروشیمی...

شرکت در رویداد
مجموعه لایو های اینستاگرامی با محوریت مدیریت پروژه چابک

مجموعه لایو های اینستاگرامی با محوریت مدیریت پروژه چابک...

شرکت در رویداد
وبینار رایگان با موضوع: آموزش ترلو (Trello)

آموزش ترلو (Trello)...

شرکت در رویداد
فراخوان دوره اظهارنامه نویسی

شرکت در رویداد