Card image

سومین دوره جایزه ملی مدیر پروژه برتر سال دومین دوره جایزه رهبر چابک

کمیته جایزه ملی مدیریت پروژه برتر انجمن مدیریت پروژه برگزار می کند

فرصتی برای ارتقای برند، توسعه و موفقیت بیشتر

چالشی حرفه ای برای انعکاس توانمندی های فردی مدیریت پروژه در عرصه ملی و بین المللی

جهت دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

جهت دریافت فرم ثبت نام اینجا کلیک کنید

20درصد تخفیف برای اعضای محترم انجمن