معرفی کارگروه

متن تستی
متن تستی
متن تستی

اعصا

انجمن مدیریت پروژه

نام

سمت

رویداد های مرتبط با کارگره

مشاهده تمامی رویداد
[یکشنبه, 08 مرداد 02 ]

✒️ پنجمین سمینار تخصصی ارائه‌ی تجارب پیاده‌سازی مدیریت دانش در شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر

ادامه مطلب
[چهارشنبه, 26 بهمن 01 ]

اولین میزگرد تخصصی مدیریت دانش

ادامه مطلب
[شنبه, 08 بهمن 01 ]

اولین تور مدیریت پروژه کارگروه مدیریت دانش در نیروگاه پرند

ادامه مطلب
[شنبه, 29 مرداد 01 ]

چهارمین سمینار کارگروه مدیریت دانش همراه با ارائه تجارب پیاده‌سازی مدیریت دانش در شرکت فولاد مبارکه اصفهان

ادامه مطلب