[چهارشنبه, 11 تیر 99 ]

آگهی برگزاری مجمع عمومی (نوبت اول)

ادامه مطلب
[دوشنبه, 26 خرداد 99 ]

انتصاب رئیس جدید "کمیته صدور گواهینامه های حرفه ای مشاور (PMC, PPMC)"

ادامه مطلب
[شنبه, 24 خرداد 99 ]

انتصاب رئیس جدید" دور نهم کمیته جایزه ملی مدیریت پروژه"

ادامه مطلب
[جمعه, 02 خرداد 99 ]

فراخوان داوطلبي عضويت در هيأت مديره و بازرسي

ادامه مطلب
[جمعه, 02 خرداد 99 ]

بررسی وضعیت اشتغال زنان

ادامه مطلب
[جمعه, 02 خرداد 99 ]

جلسه وبینار هم اندیشی کارگروه تخصصی

ادامه مطلب
[جمعه, 02 خرداد 99 ]

اولین وبینار کارگروه" زنان در مدیریت پروژه"

ادامه مطلب
[جمعه, 02 خرداد 99 ]

اولين جلسه هيئت تحريريه فصلنامه

ادامه مطلب
[جمعه, 02 خرداد 99 ]

قدردانی ایمیدرو از خدمات انجمن

ادامه مطلب
[جمعه, 15 فروردین 99 ]

اولين جلسه هيئت تحريريه فصلنامه مديريت پروژه محورسیشسvv

ادامه مطلب
[جمعه, 15 فروردین 99 ]

شهادت جان سوز سردار دل ها و مرد خدا حاج قاسم سلیمانی

ادامه مطلب
[جمعه, 15 فروردین 99 ]

قدردانی ایمیدرو از خدمات انجمن در پیاه‌سازی نظام مدیریت پروژه در این سازمان

ادامه مطلب