معرفی مرکز صدور گواهینامه های مدیریت پروژه

اعضای هیات رییسه مرکز ارزیابی و صدور گواهینامه

انجمن مدیریت پروژه

دکتر اقبال شاکری

رئیس مرکز صدور گواهینامه 

انجمن مدیریت پروژه

 دکتر حمید زرگرپور

عضو هیات رئیسه

انجمن مدیریت پروژه

دکتر سید مرتضی امامی

عضو هیات رئیسه

انجمن مدیریت پروژه

مهندس محمدنبی فرجی

عضو هیات رئیسه 

انجمن مدیریت پروژه

دکتر مهدی روانشادنیا

عضو هیات رئیسه 

رویداد های مرتبط با کمیته

مشاهده تمامی رویداد
[چهارشنبه, 15 فروردین 03 ]

دوره هفتم جایزه ملی پژوهش برتر مدیریت پروژه

ادامه مطلب
[سه‌شنبه, 31 خرداد 01 ]

ششمین دوره جایزه ملی پژوهش برتر مدیریت پروژه (دانشگاهی)

ادامه مطلب
[شنبه, 14 فروردین 00 ]

داستان زندگی پژوهشی مصطفی تاجیک از ایران تا آمریکا

ادامه مطلب

کمیته های مرکز ارزیابی و صدور گواهینامه